Scroll to top

Vyberte si

Zľavy na prenájom:

9 – 30 dní zľava 15 %
nad 30 dní zľava 25 %
Uvedené ceny sú orientačné bez DPH.

Podmienky prenájmu stavebnej techniky a náradia

Stavebnú techniku a náradie poskytujeme pre firmy, živnostníkov ale aj fyzické osoby – občanov. Sortiment strojov a náradia je uvedený v prílohe vrátane požadovanej vratnej zálohy (depozitu). Ceny prenájmu poskytujeme na vyžiadanie. Cena je stanovená podľa dĺžky prenájmu. V prípade uzatvorenia celoročnej objednávky s garantovaným objemom odberu stanovíme individuálne ceny prenájmu. Vieme tiež zabezpečiť stroje a zariadenia na prenájom, ktoré nemáme priamo k dispozícii na firme.

Na prenájom stavebnej techniky a náradia požadujeme nasledovné doklady

Fyzická osoba, občan: občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
Právnická osoba: výpis z obchodného registra, občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, záväzná objednávka s uvedením poverenej osoby)
Živnostník: živnostenský list, občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list). V prípade nepredloženia požadovaných dokladov bude požadovaná záloha v plnej výške ceny prenajatého stroja. Pre dlhodobých a preverených obchodných partnerov sa záloha nepožaduje!

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.